Diervriendelijkheid in de Nederlandse viskweek

 1. In de wereld stijgt de voedselbehoefte en stijgt het aandeel kweek versus wildvangst. Wereldwijd is het aandeel kweek binnen de visconsumptie 50%
 2. Kweeksystemen in het buitenland hebben schaalgrootte-voordelen maar brengen even zovele nadelen met zich mee, omdat het veelal kweek in open systemen betreft (ziekten, antibiotica, milieuvervuiling). Daarnaast is er het logistieke nadeel van de grote afstand.
 3. Recirculatiesystemen zijn de laatste decennia in Nederland sterk ontwikkeld, worden economisch steeds gunstiger t.o.v. grootschalige open systemen en bieden het voordeel van beheersbaarheid, geslotenheid, duurzaamheid en lokale productie.

De Nederlandse kweekvissector

De Nederlandse kweekvissector bestaat uit paling, meerval-achtigen, yellowtail, tarbot, snoekbaars, steur en forel. De viskweeksector in Nederland is relatief kleinschalig. Nederlandse kwekers hebben evenwel veel aandacht voor milieu en dierenwelzijn en zetten zich in voor duurzame productie. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een Gedragscode, die verplicht is voor alle kwekers van NeVeVi.

Doden van kleine volumes kweekvissoorten

Hoewel een klein productievolume, nemen de Nederlandse tarbotkwekers diervriendelijkheid zeer serieus en investeren zij in duurzaamheid en diervriendelijkheid. Voor tarbot is elektrische bedwelming in ontwikkeling.

Doden van warmwatervis

De tweede belangrijkste kweekvissoort in Nederland betreft de meerval-achtigen: meerval en claresse. De meervalkwekers in Nederland zijn lid van de NeVeVi. Omdat meerval een warmwatervis is, is sterke onderkoeling een diervriendelijke methode: door de sterke daling van het metabolismeniveau raakt de vis snel verlamd. Niet te verwarren met de afdodingsmethode in Aziƫ, waar de pangasius, een andere meerval-achtige, veelal levend wordt geslacht. De claresse, in productievolume ongeveer gelijk aan de meerval, wordt elektrisch verdoofd. (De claressekweker is geen lid van NeVeVi).

Elektrisch bedwelmen van paling

Vanaf 2009 hebben grote partijen in de sector het initiatief genomen om diervriendelijke dodingsmethoden te ontwikkelen. Paling wordt sinds 1 januari 2015 door alle handelaren van NeVePaling vrijwillig elektrisch verdoofd voor de slacht. Sinds 1 juli 2018 is dit door de overheid verplicht gesteld.

Keurmerken en labels

Veel in Nederland gekweekte vissoorten hebben geen ASC, omdat de certificeringskosten niet op een haalbaar niveau zijn voor dergelijke kleine visproducties. Voor de in Nederland gekweekte Yellowtail Kingfish is dit label er wel; deze vis wordt in grote aantallen gekweekt. De meeste paling in Nederland is voorzien van het ESF-label.
 • Tarbot

  tarbot

 • Meerval

  meerval

 • Paling

  paling

 • Snoekbaars

  snoekbaars

 • Forel

  forel