Visie van NeVeVi over vissenwelzijn

In dit artikel geeft NeVeVi haar visie op vissenwelzijn. Beschreven wordt welke (wetenschappelijke) kennis er is, welke wetgeving er van toepassing is en welke technologie er is. Binnen de gegeven actuele situatie en mogelijk toekomstige ontwikkelingen, beschrijft NeVeVi haar positie ten aanzien van het houden van vissen in aquacultuur, waarbij vissenwelzijn voorop staat.

Kennis over vissenwelzijn
Enkele decennia geleden, toen de viskwekerijen in Nederland in opkomst kwamen, werd aangenomen dat vissen geen pijn voelen. Inmiddels zijn er wetenschappelijke inzichten, de meest recente van de WUR uit 2011, waaruit blijkt dat vissen wel degelijk pijnprikkels ervaren [1]. Uit de onderzoeken blijkt niet dat vissen ook daadwerkelijk pijn ervaren. Hoe dit is bij vissen die door sterke onderkoeling bewusteloos zijn, is niet onderzocht en onbekend.

Wetgeving
De Europese regelgeving EG 1099/2009 (EG 2009) geeft aan dat de best beschikbare methode voor het slachten van dieren gehanteerd moet worden. De Nederlandse wetgeving stelt het verdoven door middel van elektriciteit voor vis niet verplicht. Het doden van vis, nadat deze door sterke onderkoeling is verlamd, wordt als voldoende diervriendelijk beoordeeld.

Beschikbaarheid van technologie
Veel gekweekte vissoorten als paling, claresse en yellowtail worden met een apparaat elektrisch verdoofd voor de slacht. Een generieke methode is niet voorhanden; verdovingsapparaten moeten voor iedere vissoort specifiek worden ontwikkeld. Hoewel de achterliggende technologie bestaat, vindt de overheid de verplichting voor kleine producties van overige soorten niet noodzakelijk.

Positie Vereniging Nederlandse Viskwekers (NeVeVi)
Viskwekers die zijn aangesloten bij de NeVeVi werken volgens een verplichte gedragscode. Het houden van vis onder de best mogelijke omstandigheden is belangrijk voor zowel de kwekerijpraktijk als het welzijn van de vissen [2]. De kwekers houden zich daarbij aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent het houden van vissen in de aquacultuur.

Als door nieuwe inzichten, of om welke reden dan ook, de regelgeving verandert, zullen de viskwekers van NeVeVi alle medewerking verlenen aan de invoering ervan. Als dit betekent dat ook voor kleinere producties van vissoorten verdovingsapparaten moeten worden ontwikkeld, zullen de viskwekers met de regelgevende instanties in overleg gaan hoe dit op de kortst mogelijk termijn is te realiseren.

[1] Abbink, W, van de Vis, H, Roques, J & Flik, G 2011, ‘Vissen voelen pijn : dier & welzijn’, V-focus, vol. 8, no. 5A, pp. 30-31. https://edepot.wur.nl/178324

[2] Bracke, M.B.M.; Lambooij, E.; Vis, J.W. van de, Minder stress geeft betere kwaliteit vis https://edepot.wur.nl/232729

 
 • Tarbot

  tarbot

 • Meerval

  meerval

 • Paling

  paling

 • Snoekbaars

  snoekbaars

 • Forel

  forel